Checklist: klaar voor je eerste assessment met Comproved?

assessment met comproved

Checklist: klaar voor je eerste assessment met Comproved?

Als je je goed hebt georiënteerd en comparatief beoordelen je wel wat lijkt, start de volgende stap. Ga zonder problemen aan de slag met het opzetten van je eerste assessment met Comproved dankzij deze checklist. 

logo

Ik weet wat ik wil bereiken met het inzetten van comparatief beoordelen.

Het doel duidelijk voor ogen houden is het allerbelangrijkst. Een onderwijsinnovatie die puur wordt ingezet omdat het leuk, hip of nieuw is gaat niet werken. Het is essentieel dat je comparatief beoordelen inzet omdat je er een meerwaarde voor ziet in je onderwijs. Bijvoorbeeld: je wil samen met studenten beoordelingscriteria opstellen, je wil het peerfeedbackproces leerrijker maken, en/of je wil je beoordeling betrouwbaarder maken… Misschien heb je zelf nog een ander doel.

logo

Ik weet in welk vak ik Comproved wil gebruiken.

Welk vak is het meest geschikt om je doel te bereiken? Misschien is er een specifiek vak dat je vanaf het begin al in gedachten hebt. Bekijk ook eens de leerdoelen van het vak om te zien of comparatief beoordelen aansluit bij de leerdoelen. Zijn de leerdoelen nog up to date of moet er iets veranderd of toegevoegd? Denk bijvoorbeeld aan een leerdoel die gaat over het aanleren van feedbackvaardigheden.

logo

Ik weet welke opdracht ik mijn studenten wil geven.

Welke opdracht gaat centraal staan? Dit kan van alles zijn: een essay, een presentatie, een portfolio, een verslag… Comproved ondersteunt verschillende typen bestanden die ingeleverd kunnen worden, waaronder ook video’s en geluidsbestanden. Zelfs werken die je live wil beoordelen zijn geschikt voor Comproved. En is het een groepsopdracht of toch liever individueel? Kies vooral een opdracht die aansluit bij het doel dat je hebt. Is het een bestaande opdracht, of moet deze nog een beetje worden aangepast? Ook hier is de link met je leerdoelen van belang.

logo

Ik weet wanneer ik het assessment laat plaatsvinden.

Op welk moment in het studiejaar ga je aan de slag met een assessment met Comproved? Redeneer vanuit hier terug. Moet er nog iets geregeld worden om ervoor te zorgen dat je Comproved kan gebruiken? Heb je nog ondersteuning nodig? We helpen je graag.

logo

Ik weet hoeveel deelnemers ik heb en hoeveel vergelijkingen ze moeten maken.

Het is belangrijk om te weten hoe veel deelnemers je assessment heeft, zodat je kan nadenken over het aantal vergelijkingen dat iedereen maakt. Het hangt ook af van je doel: ga je formatief of summatief aan de slag? Bij een formatieve inzet van Comproved heb je minder vergelijkingen nodig omdat het vooral gaat om het leren. Als zowel beoordelaars als studenten deelnemen, maken zij dan evenveel vergelijkingen of wil je dit anders verdelen? Meer weten over hoe dit werkt? We hebben hier veel informatie verzameld.

logo

Ik weet hoe veel beoordelaars ik nodig heb en wie dit zijn.

Als je weet hoeveel vergelijkingen er nodig zijn kan je een inschatting maken van de hoeveelheid beoordelaars die nodig is om de werklast een beetje behapbaar te houden. En zet je alleen docenten in of ook studenten? Of betrek je externen uit het werkveld hierbij?

logo

Ik weet wat voor soort feedback beoordelaars moeten geven.

Wil je dat beoordelaars feedback geven? Zo ja, je kan op verschillende manieren feedback geven in Comproved. Werk je met sterke- en verbeterpunten of beoordelingscriteria? Mogen studenten vooraf om feedback vragen? In de handleiding zie je alle mogelijkheden.

logo

Ik weet of en hoe ik cijfers wil geven.

Zet je Comproved formatief in, of (ook) summatief? Als je summatief beoordeelt: is een cijfer geven altijd nodig of volstaat een voldaan/niet voldaan? Bij een summatieve beoordeling waarbij je cijfers geeft bepaal je de cijfers nadat de rangorde bekend is. Je kan dit op twee manieren doen: met gebruik van benchmarks uit eerdere jaren die je al uploadt voor het vergelijken begint, of achteraf door twee werken op de rangorde een cijfer te geven. Lees hier meer.

logo

Ik weet waar ik moet zijn voor hulp

Hoe goed je je ook voorbereidt, er komen altijd vragen naar boven tijdens het maken van een assessment. Vooral als je dit voor de eerste keer doet. Voel je vrij om al je vragen te blijven stellen. Neem contact met ons op, we helpen je graag!

Zo, nu ben je helemaal klaar voor je eerste assessment met Comproved. Veel succes! Toch nog een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren!

Share this