Inspiratie

Ben je op zoek naar wat inspiratie? Comproved is op veel verschillende manieren in te zetten, afhankelijk van het doel dat je hebt.

We delen mogelijke toepassingen van de tool. Ook vertellen onze gebruikers hoe ze aan de slag zijn gegaan met Comproved.

Liever meteen aan de slag? Lees hier verder!

De docenten waren heel enthousiast want ze vonden het waardevol om halverwege de cursus al peerfeedback te hebben. Ze zagen ook dat de studenten er meer van leerden. Ze gebruikten hun inzichten uit de peerfeedback om hun papers beter te maken richting het eindproduct. Verder vonden de docenten ook dat de tool de werkdruk verminderde omdat het werk meer verspreid werd.

– Eline van Hamersveld, Hogeschool Rotterdam Business School
Lees verder

eline van hamersveld

Cases

Lies Van Gasse is dichter, illustrator en docent creatief schrijven. Ze gebruikte al meerdere keren Comproved om gedichten te beoordelen. Wij waren benieuwd naar haar ervaring...

Meer lezen? Er staan nog veel meer cases op ons blog

Comparative judgement heeft geleid tot een beter begrip van de criteria en de vereiste standaarden, een groter gevoel van eigenaarschap van de criteria, en een beter begrip en hogere acceptatie van de eindbeoordeling.

Elly Vermunt & Dominique Sluijsmans, Zuyd Hogeschool

Toepassingen Comproved

Hoe ziet een assessment er concreet uit in Comproved en wat kan je ermee? We schetsen drie mogelijke toepassingen van de comparing-tool.

Assessment opzetten

Je zet een assessment op. Je zet aan dat studenten bij het inleveren van hun werk een feedbackvraag kunnen stellen. Daarnaast geeft iedere student op vier werken peerfeedback. Voor maximale leerwinst stel je in dat studenten de volledige rangorde en de feedback op alle ingeleverde werken (anoniem) kunnen zien.

Studenten geven feedback

Studenten uploaden hun werk in Comproved. Vervolgens vergelijken ze het aantal werken dat je hebt ingesteld. Ook geven studenten feedback op het vooraf bepaalde aantal werken.

Rangorde

Na het vergelijken wordt de rangorde gedeeld. Studenten kunnen hun eigen plek op de rangorde zien. Alle andere resultaten (feedback, andere werken) zijn anoniem weergegeven.

Feedback

Studenten zien de feedback die gegeven is op hun werk. Ze ontvangen feedback van meerdere peers, dus feedback kan elkaar tegenspreken. Studenten zullen actief aan de slag moeten gaan met hun feedback.

Actieplan

Nadat alle feedback is bekeken kunnen studenten een actieplan opstellen. Ze sorteren de feedback op een zelfgekozen categorie en maken een plan hoe ze gaan verbeteren.

Verder verbeteren

Voor het verbeteren kunnen studenten, zoals je hebt ingesteld, alle werken van medestudenten én de feedback op deze werken gebruiken als inspiratiebron.

Vervolgacties docent

Je kan in Comproved eenvoudig zien hoe lang elke student over het vergelijken deed, hoe veel feedback er is gegeven/ontvangen en wat de kwaliteit is van de actieplannen. Deze informatie kan je gebruiken voor je volgende les.

Kies voorbeelden

Je selecteert drie tot vijf voorbeeldwerken uit eerdere jaren, variërend in kwaliteit van onvoldoende tot goed.

Assessment opzetten

Voor het assessment voeg je de studenten toe als beoordelaars. Je uploadt zelf de voorbeelden.

Opdracht studenten

Studenten vergelijken de werken. Dit kan voor de les, maar ook tijdens, afhankelijk van de tijd die je hebt.

Expliciteren

Je vraagt de studenten om na elke vergelijking op te schrijven waar ze nou op letten als ze een vergelijking maken: wat maakt het ene werk beter of minder goed dan het andere?

Samen overleggen

Om het vergelijkingsproces verder te expliciteren laat je studenten eerst met een medestudent overleggen: hebben jullie hetzelfde opgeschreven? Nog aanvullingen?

Bespreek de rangorde

Als alle informatie is verzameld deel je de rangorde die de studenten hebben gemaakt van de voorbeelden. De rangorde van de studenten is waarschijnlijk hetzelfde als jouw volgorde in niveaus van de werken: ze kunnen dus al goed kwaliteit inschatten! Zijn er verschillen? Ook interessant om te bespreken.

Stel criterialijst op

Gebruik de aantekeningen van de studenten om samen met hen een criterialijst voor de opdracht op te stellen: wat zijn belangrijke aspecten waaraan je de kwaliteit van het werk kan zien?

Of: inspraak in criterialijst

Je kan nu ook een vooraf opgestelde criterialijst of rubric delen en deze voorleggen aan de studenten: zijn ze het ermee eens of zijn aanpassingen nodig? Verwerk hun input zodat ze inspraak hebben in hoe wordt beoordeeld.

Summatieve beoordeling

Je bent docent van een vak met 300 studenten en 10 docenten. Studenten maken een groepsopdracht. Je wil de betrouwbaarheid van de beoordeling borgen.

Assessment opzetten

De opdracht die je wil beoordelen is een groepsopdracht. In het opzetten van het assessment deel je de groepen in zodat per groep kan worden ingeleverd.

Aantal vergelijkingen

Je bepaalt het aantal vergelijkingen via de vuistregels in Comproved. Er zijn 75 werken om na te kijken. Voor een betrouwbaarheid van 70% zijn +/- 570 vergelijkingen nodig. Gedeeld door 10 docenten zijn dit 57 vergelijkingen per docent.

Benchmarks toevoegen

Je voegt zelf twee werken toe aan Comproved. Deze werken hebben vorig jaar een beoordeling gekregen. De beoordelingen zijn toen gekalibreerd met alle docenten.

Vergelijken

Studenten hebben hun werk ingeleverd en alle docenten gaan vergelijken. Dit kunnen ze onafhankelijk van tijd en plaats doen. Je stelt zelf een deadline wanneer het werk af moet zijn.

Te laat?

Er is een groep studenten met wat vertraging. Ze leveren hun werk pas in als je al bent begonnen met vergelijken. Dat is geen probleem.

Rangorde

Het vergelijken is klaar. De rangorde wordt zichtbaar. De betrouwbaarheid is ook zichtbaar en blijkt 72% te zijn. Je ziet in Comproved hoe lang de vergelijkingen per docent hebben geduurd.

Cijfers bepalen

Je wil de rangorde omzetten in cijfers. Je voert de cijfers van de benchmarks in in Comproved. Het systeem berekent de rest van de cijfers. Je checkt zelf steekproefsgewijs of de cijfers inderdaad aansluiten bij het niveau.

Enthousiast geworden?