Studenten formuleren succescriteria door te vergelijken

succescriteria formuleren

Om het leren te stimuleren, is het belangrijk dat studenten de criteria begrijpen waarop ze worden beoordeeld. Het is van belang hieraan aandacht te schenken bij de start van de onderwijsperiode, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht en wat kwaliteit van werk betekent.
In deze praktische bijdrage wordt een project binnen Zuyd Hogeschool beschreven waar studenten een beoordelingsrubric hebben ontworpen voor een beroepsproduct. Om tot de succescriteria te komen, hebben studenten met behulp van de methode Comparative Judgement (CJ) voorbeeldproducten beoordeeld. Bij deze vergelijkingen formuleerden ze steeds criteria.

De op deze wijze geformuleerde succescriteria zijn vervolgens gebruikt voor het construeren van de rubric. Deze aanpak heeft geleid tot een beter begrip van de criteria en de vereiste standaarden, een groter gevoel van eigenaarschap van de criteria, en een beter begrip en hogere acceptatie van de eindbeoordeling.

Tekst – Elly Vermunt en Dominique Sluijsmans

Meer info? Lees het volledige artikel hier.

Share this