Zo implementeer je comparatief beoordelen in het klaslokaal

comparatief beoordelen in het klaslokaal

Zo implementeer je comparatief beoordelen in het klaslokaal

Comparatief beoordelen is een bewezen alternatieve methode voor het beoordelen van complexe competenties zoals schrijfopdrachten, presentaties, portfolio’s of beeldende werken. Maar hoe implementeer je comparatief beoordelen in het klaslokaal? Dat kom je in dit artikel te weten!

Uit onderzoek blijkt dat comparatief beoordelen leidt tot een hogere betrouwbaarheid dan traditionele beoordelingsmethodes. Zo neemt een beoordelaar tijdens het comparatief beoordelen steevast consistentere beslissingen. En dit ongeacht het moment van de dag, zijn stemming en de volgorde van de werkstukken.

Maar ook verschillen tussen beoordelaars worden door de methode afgezwakt. Jij kan bijvoorbeeld heel erg verschillen in mate van strengheid met een collega. Bij een analytische en absolute beoordeling is het dan onwaarschijnlijk dat jullie eenzelfde werkstuk dezelfde score geven. Bij comparatief beoordelen is de kans echter groot dat meerdere beoordelaars hetzelfde werkstuk in een vergelijking als beste aanduiden.

Overtuigd? Top! Maar hoe pas je dat comparatief beoordelen in het klaslokaal toe? Deze tips helpen je vast op weg!

In theorie

Bij comparatief beoordelen vergelijkt de beoordelaar de werkstukken, idealiter, in willekeurig samengestelde paren. Bij elke vergelijking duidt hij het betere werk van de twee aan. Uiteindelijk ontstaat er op basis van al die vergelijkingen een rangorde waarop de werkstukken van mindere naar betere kwaliteit gerangschikt staan. Deze rangorde kan, indien gewenst, nog gekoppeld worden aan scores.

In de praktijk

Als het om een overzichtelijk aantal werkstukken gaat, ongeveer 15 à 20, kan je de kwaliteitsschaal eigenhandig samenstellen. Je hoeft niet paarsgewijs te werk te gaan. Je vergelijkt eenvoudigweg elke taak met een willekeurige andere taak. Vervolgens leg je ze op een rangorde van mindere naar betere kwaliteit. Punten ken je pas aan het einde toe wanneer de rangorde volledig is.

Maak gebruik van ankertaken

Wanneer je beschikt over ankertaken (ook wel benchmarks genoemd), kan je deze gebruiken als ijkpunten. Zulke ankertaken zijn meestal taken uit eerdere jaren die al een waardeoordeel of cijfer kregen. Vergelijk de nieuwe taken met de ankertaken. Vervolgens bepaal je de ranking van de nieuwe taak door deze een plaats te geven tussen de ankertaken.

Werk met een comparing-tool

Wanneer je meer dan 20 taken moet beoordelen wordt het moeilijk om het comparatief beoordelen manueel te doen. In dat geval kan een tool die comparatief beoordelen ondersteunt soelaas bieden. Nadat de studenten hun werk hebben opgeladen, zal de tool willekeurige paren samenstellen die de beoordelaars kunnen vergelijken. Het algoritme selecteert voor een nieuw paar altijd het product dat het minst vergeleken werd. Hierdoor wordt elk product steeds even vaak vergeleken. Uiteindelijk brengt de tool al deze input samen. Het resultaat: een kwaliteitsschaal die de producten in een rangorde plaatst en die de consensus tussen beoordelaars weerspiegelt.

Zelf aan de slag? Lees meer over onze comparing-tool of contacteer ons met jouw specifieke vragen!

Share this