Interview: de oprichters over 5 jaar Comproved

oprichters comproved

Interview: de oprichters over 5 jaar Comproved

Vijf jaar geleden, nadat het onderzoeksproject van UAntwerpen, UGent en Imec waaraan ze meewerkten was afgerond, beslisten onderzoekers Maarten Goossens, Marije Lesterhuis en Roos Van Gasse om met hun vergaarde kennis en de tool die ze ontwikkeld hadden een onderneming op te richten. Vandaag kijken we met hen terug op vijf jaar Comproved én werpen we een blik naar de toekomst.

Gefeliciteerd met het vijfjarig bestaan van Comproved! Wat doet dat met jullie?

Roos: Dit is een mijlpaal!

Marije: Ik ben trots op waar we vandaag staan. Vijf jaar geleden hadden we geen idee waar we aan begonnen.

Maarten: We zijn niet erg business-minded en het is ook geen gemakkelijke markt, dus ik denk dat we wel fier mogen zijn dat het zo goed gaat.

Hoe kijken jullie terug op die afgelopen vijf jaar?

Marije: Welke periode daarin? (lacht)

Maarten: Enerzijds vond ik het een leuke en uitdagende periode, anderzijds voelde ik me ook wel eens onzeker en overweldigd. In het begin was het heel hard zoeken naar een balans in alles wat er komt kijken bij het runnen van een onderneming. Nu nog steeds, maar het werk is toch al wat meer verdeeld.

Roos: Het was een traject met ups en downs, van hoera-ervaringen tot momenten waarop we ons afvroegen of we nog wel moesten doorzetten. Maar in elk dal vonden we elkaar en de redenen waarom we het doen telkens weer. Een van de redenen dat Comproved vandaag nog bestaat is omdat we dat met drie samendoen. Zo voel ik dat toch.

Wat is jullie grootste drijfveer om te doen wat jullie doen?

Marije: Dat zijn toch wel de momenten waarop je van docenten hoort dat Comproved bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Dat het voor hen een manier is om beter te beoordelen en om studenten beter te betrekken bij het beoordelen.

Roos: Een grote motivatie voor mij zijn de aha-momenten bij docenten wanneer ze voor het eerst over comparatief beoordelen horen. Je vertelt hen eigenlijk iets wat ze al aanvoelen, namelijk dat de traditionele manier van beoordelen in veel gevallen tekortschiet, en je biedt hen een oplossing aan voor dat waar ze tegenaan lopen.

Maarten: Ik zou willen zeggen dat ik het voor het geld doe, maar dan zou ik iets anders moeten gaan doen (lacht). Eigenlijk ben ik gewoon heel koppig. Wat we doen lijkt me een goed idee. Er zijn mensen die met de methode en onze tool willen werken en ik wil hen daar zo goed mogelijk bij helpen.

We komen als onderzoekers veel in aanraking met andere onderzoekers en allerlei nieuwe ideeën. Dat heeft onvermijdelijk invloed op hoe we bij Comproved naar de dingen kijken.

- Marije Lesterhuis

Welke momenten van de afgelopen jaren zijn jullie het meest bijgebleven?

Roos: Voor mij was dat de eerste keer dat we een groot contract van meerdere jaren afsloten. Dat was een bevestiging dat er instellingen zijn die in ons geloven en dat we een waardige speler zijn op het terrein.

Maarten: Een belangrijk moment vond ik het vinden van de juiste partner om de tool te ontwikkelen. De tool vandaag is echt wel goed en helemaal afgestemd op onderwijs. Dat was niet eenvoudig. Momenten die er nog uitspringen zijn de uitbreiding van het team en de groepsmomenten.

Marije: Wat mij is bijgebleven is een brainstormsessie tijdens een zomers etentje. Toen hadden we het over de mogelijkheid om studenten een persoonlijke feedbackvraag te laten stellen in de tool. We zijn toen naar mijn gevoel, en dat is misschien niet heel expliciet gebeurd, beginnen nadenken over heel dat feedbackgebeuren. In het begin was Comproved een beoordelingstool met focus op validiteit en betrouwbaarheid. Vandaag is Comproved ook een (peer)feedbacktool.

Roos en Marije, naast jullie werk voor Comproved zijn jullie ook nog onderzoekers. Hoe is dat te combineren?

Roos: We streven een soort wisselwerking na. Comproved gaat nooit volledig onze onderzoeksactiviteiten bepalen, maar we zoeken wel naar win-wins. Zo proberen we steeds te kijken wat onze inzichten uit ons breder onderzoek kunnen betekenen voor Comproved.

Marije: Dat klopt. We komen als onderzoekers veel in aanraking met andere onderzoekers en allerlei nieuwe ideeën. Dat heeft onvermijdelijk wel wat invloed op hoe we bij Comproved naar de dingen kijken. Zo leggen we de laatste tijd ook meer de aandacht op hoe je de tool kan inzetten om data op te halen voor onderwijsverbetering. Maar ook om het actieve leren van studenten te stimuleren met het geven en krijgen van feedback. En dat zijn niet heel toevallig onze onderzoeksdomeinen.

In welke richting evolueert assessment vandaag?

Marije: Onze slogan is ‘Beoordeel beter, leer meer’. Dat ‘beoordeel beter’ blijft cruciaal, maar de focus verschuift de laatste tijd meer naar het ‘leer meer’-stuk. Er is al veel onderzoek gedaan naar beter beoordelen. En er zijn daar nog steeds vragen. Maar ik denk dat het nu ook interessant is om vragen te stellen over hoe je als team en als student kan leren uit beoordelingen. Hoe ondersteun je dat leren en hoe bouw je dat in je onderwijs in?

Roos: Er is inderdaad al heel wat empirische onderbouwing voor de betrouwbaarheid en validiteit van comparatief beoordelen. We willen nu nog meer onderzoek doen naar alles wat met feedback te maken heeft. Hoe leerlingen en organisaties kunnen leren uit feedback. Ik ben ervan overtuigd dat technologie daar ook in kan ondersteunen. In Comproved kunnen we die inzichten rond feedback nog verder uitbouwen.

Maarten: Een evolutie die ik zie, is dat evalueren meer een groepsgegeven is geworden. Vroeger was dat een eenzame bezigheid. Vandaag zijn docenten samen verantwoordelijk, ze maken samen examens en oplossingssleutels, ze verbeteren samen. Daarnaast is er ook een evolutie naar meer formatief handelen. Zeker onder impuls van Nederland. Toen we 10 jaar geleden aan het onderzoeksproject begonnen, was dat vooral gericht op summatief evalueren. Nu zijn we veel meer op dat formatieve gericht. Dat vind ik een goeie evolutie.

Wat ik als een grote uitdaging zie is dat assessment nog heel vaak het allerlaatste is waaraan gedacht wordt. Daar loopt het vaak fout. Er mag geen te grote kloof zitten tussen wat je doet en wat en hoe je meet.

- Maarten Goossens

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen assessment?

Roos: Ik denk dat er uitdagingen liggen op vlak van het organiseren van toetsprogramma’s. Welke aspecten gaan binnen formatief, welke binnen summatief en hoe gaan die twee samen? Waar docenten nog mee worstelen en waar de tool een antwoord op kan bieden, zijn zaken als leerlingen kwaliteitsbesef bijbrengen en hen betrekken bij evaluatie.

Marije: Een van de grootste uitdagingen als het over beoordelen en feedback gaat is natuurlijk dat het gewoon veel tijd kost. Hoe beter je het wilt doen, hoe meer tijd het kost. Hoewel we er met comparatief beoordelen niet voor kunnen zorgen dat het minder tijd kost, denken we wel na over hoe we het makkelijker kunnen maken. De tijd die je erin steekt moet ook lonen in betere beoordelingen en goeie feedback. De methode alleen al voelt natuurlijk aan, dus dat maakt het beoordelen gemakkelijker. Verder zijn we ook steeds op zoek naar hoe we het feedbackproces beter kunnen ondersteunen en onderzoeken we hoe we met Natural Language Processing het proces van comparatief beoordelen kunnen versnellen.

Maarten: Wat ik als een grote uitdaging zie is dat assessment nog heel vaak het allerlaatste is waaraan gedacht wordt. Daar loopt het vaak fout. Er mag geen te grote kloof zitten tussen wat je doet en wat en hoe je meet. Dat is immers nefast voor de validiteit en betrouwbaarheid van je assessment. Als je daarentegen eerst bepaalt hoe je zichtbaar wilt maken of leerlingen iets kunnen, is het vervolgens veel gemakkelijker om je onderwijs in te richten en daarop af te stemmen. Comproved kan daarbij ondersteunen in die zin dat de methode mensen uitdaagt om op voorhand na te denken over assessment. Mensen stellen zichzelf de vraag ‘als we op die manier willen beoordelen, wat zegt dat dan over onze taak?’. Op die manier komt assessment meer op de voorgrond. Dat vind ik een goede zaak.

Wat willen jullie de komende jaren nog realiseren met Comproved?

Roos: Een droom die er al van in het begin is, maar die we nooit verder uitgebouwd hebben, is het oprichten van een academy waarin we onderzoek naar beoordelen en feedback samenbrengen om mensen daar in de praktijk mee te versterken. We willen groeien van een organisatie die momenteel veel focust op de tool, naar een organisatie die op diverse vlakken impact heeft. Dat is iets wat we de komende 5 jaar willen realiseren.

Marije: Mee eens!

Maarten: Ik zou ook graag nog meer mensen willen bereiken. Niet noodzakelijk met de tool, maar wel met de denkwijze. Ik wil assessment terug meer op de agenda krijgen. Op onderwijsconferenties merk je dat de interesse in assessment verdwijnt. Maar je gaat nooit zonder kunnen. Assessment in de traditionele zin van het woord verdwijnt misschien, maar het gaat altijd belangrijk blijven om te kunnen vaststellen wat er geleerd is, hoe er geleerd is, en in welke mate er geleerd is.

Share this