5 tips voor een goed einde schooljaar

schooljaar afsluiten

5 tips voor een goed einde schooljaar

Als leerkracht in het secundair onderwijs ben je waarschijnlijk momenteel nog bedolven onder het afnemen van examens en verbeterwerk. Veel tijd heb je misschien nog niet gehad om concreet na te denken over die laatste dagen van het schooljaar. Wij deden dat alvast even in jouw plaats. Bij deze dus enkele tips voor een goed einde schooljaar. Succes met de laatste loodjes!

Draai de rollen om

Heb je nog wat leerstof te behandelen voor het einde van het schooljaar? Je zal misschien al het materiaal nog in enkele lessen willen proppen, maar misschien moet je het eens over een andere boeg gooien? Laat je leerlingen in groepjes een nog te behandelen onderwerp kiezen om er vervolgens elkaar les over te geven. Het kan hen extra motiveren om nog nieuwe leerstof op te nemen omdat elke groep er zijn eigen draai aan geeft. Bovendien oefenen ze zo ook nog hun onderzoeks- en presentatievaardigheden. Wil je nog extra leerkansen creëren? Laat de groepjes elkaar dan ook beoordelen in een peerassessment. Zo oefenen ze met feedback geven en ontvangen wat hun feedbackgeletterdheid alleen maar ten goede komt.

Blik vooruit

Het einde van het schooljaar gaat vaak gepaard met wat onrust en spanning. Het is tenslotte een afscheid van iets waar je als groep een jaar aan hebt samengewerkt. Tegelijkertijd staat er de leerlingen, na de zomervakantie, weer heel wat nieuws te wachten. Om de spanning er wat vanaf te halen, kan je een leerkracht uit de volgende klas of graad als eens uitnodigen om kennis te komen maken en het te hebben over wat de leerlingen volgend schooljaar kunnen verwachten.

Als leerkracht kan je ook eens stilstaan bij waar jij nood aan hebt naar het volgende jaar toe. Zijn er dingen waar je dit jaar tegenaan liep of die je volgend schooljaar graag anders wilt aanpakken? Vraag advies aan collega’s of bekijk alvast welke nascholingen gepland staan. Centrum Nascholing Onderwijs organiseert bijvoorbeeld in samenwerking met Comproved nascholingen rond het evalueren van complexe vaardigheden en peerevaluatie.

Laat je leerlingen ook een rapport over jou invullen

Geef je leerlingen de mogelijkheid om feedback te geven over jou als leerkracht. Wat vonden ze leuk of interessant dit jaar? Wat vonden ze minder? Wat heb jij goed aangepakt? Waar is er nog ruimte voor verbetering? Je kan hier interessante inzichten en inspiratie uit halen naar het volgende schooljaar toe. Bovendien zullen je leerlingen het appreciëren dat je laat zien dat je waarde hecht aan hun mening. Tegelijkertijd geef je ze mee dat ook jij als leerkracht niet perfect bent en dat je je leven lang bijleert.

Evalueer toetsdata

Verzamel de belangrijkste toetsdata van het voorbije schooljaar en bekijk ze kritisch. Liggen de resultaten in lijn met je verwachtingen of niet? Zijn er bepaalde zaken misgelopen of net heel goed gegaan? Waaraan kan dat liggen? Ga op zoek naar oorzaken en oplossingen. Ga eventueel in gesprek met een collega als je er zelf niet helemaal uitgeraakt. Stel tenslotte duidelijke doelstellingen en maak eventueel een actieplan voor het nieuwe schooljaar.

Organiseer samen een activiteit

Kwestie van het schooljaar af te sluiten met een knaller, organiseer je natuurlijk een leuke uitstap of activiteit met de klas. Betrek je leerlingen in de organisatie ervan. Stel bijvoorbeeld samen een lijst op met mogelijke activiteiten en hou een stemming om er één te kiezen. Je kan hiervoor altijd de comparing-tool gebruiken om zonder discussie tot een consensus te komen. Laat je leerlingen vervolgens ook helpen met de daadwerkelijke organisatie van de uitstap of activiteit. Dat zal het groepsgevoel alleen maar vergroten. Vergeet tot slot niet te genieten van deze laatste momenten alvorens je op welverdiende vakantie gaat!

Share this