Succescriteria formuleren door te vergelijken

Elly Vermunt & Dominique Sluijsmans

Vermunt is als docent en toetsdeskundige werkzaam bij de Academie Commerciële Economie van Zuyd Hogeschool, Sluijsmans is lector Professioneel beoordelen bij Zuyd Hogeschool.

Samenvatting

Om het leren te stimuleren, is het belangrijk dat studenten de criteria begrijpen waarop ze worden beoordeeld. Het is van belang hieraan aandacht te schenken bij de start van de onderwijsperiode, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht en wat kwaliteit van werk betekent.
In deze praktische bijdrage wordt een project binnen Zuyd Hogeschool beschreven waar studenten een beoordelingsrubric hebben ontworpen voor een beroepsproduct. Om tot de beoordelingscriteria te komen, hebben studenten met behulp van de methode Comparative Judgement (CJ) voorbeeldproducten beoordeeld. Bij deze vergelijkingen formuleerden ze steeds beoordelingscriteria.

De op deze wijze geformuleerde criteria zijn vervolgens gebruikt voor het construeren van de rubric. Deze aanpak heeft geleid tot een beter begrip van de beoordelingscriteria en de vereiste standaarden, een groter gevoel van eigenaarschap van de beoordelingscriteria, en een beter begrip en hogere acceptatie van de eindbeoordeling.

Meer info?
Lees het volledige artikel hier.