Visieontwikkeling in het onderwijs met comparatief beoordelen

visieontwikkeling onderwijs

Visieontwikkeling in het onderwijs met comparatief beoordelen

Tekst – Arnolda Van der Velden

Voor de master Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de universiteit van Antwerpen heb ik stage gelopen bij een MBO-school in Tilburg (Nederland). De betreffende afdeling werd laag beoordeeld door zowel studenten als ouders op verschillende onderwijskundige gebieden. De directie zag nood voor onderwijsvernieuwing en mijn stageopdracht werd dan ook een visieontwikkeling voor het onderwijs van de toekomst. Een visie die aansluit bij de behoefte van de student.

Vanuit de theorie

Uit de literatuurstudie kwamen diverse aanbevelingen die voor verhoging van de onderwijskwaliteit kunnen zorgen. Om ervoor te zorgen dat de vernieuwing ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, moest dit onderzoek meer zijn dan enkel een theoretische aanbeveling. Het team van ongeveer 40 docenten bestond uit een aantal kartrekkers, maar ook een groep die niet direct enthousiast werd van vernieuwing. Het team betrekken bij de beoordeling van de onderwerpen aan de hand van een standaard 5-puntsschaal zou een gemiddelde opleveren waar weinig bruikbare informatie uit zou komen. De kartrekker zal hoog inzetten op verandering terwijl de tegenpartij laag zal scoren. Dit leek dus geen goede optie voor het genereren van een bruikbare uitkomst en het creëren van draagvlak in het team.

Comparatief beoordelen als perfecte oplossing

Niet ieder onderwerp moest apart beoordeeld worden. Uit de vergelijkingen ontstond er een prioritering in de onderwerpen waar het hele team achter stond. Er werd niet gevraagd óf ze wilde veranderen, maar áls er verandering ingezet moest worden welk onderwerp dan het beste paste. De centrale vraag hierbij was: welk onderwerp past het best bij het onderwijs van de toekomst? De mogelijkheid om de vraag op deze manier in te steken resulteerde in een ranking waarvan de top 4 gepresenteerd is aan het team. Iedereen was het er mee eens dat voor deze onderdelen extra aandacht moet zijn en het de basis moet vormen van de nieuwe visie. Iedereen vond deze onderwerpen belangrijk in het onderwijs van de toekomst. Op deze manier is een basis gelegd voor het inzetten van verandering.

comproved vergelijking
comproved feedback

Argumenten als extra troef

De mogelijkheid in Comproved om een korte toelichting te geven per product zorgt voor een volledig beeld. Dat maakt de uitkomst extra waardevol. Zo heb je kwantitatieve gegevens over de keuzes die deelnemers maken, maar ook kwalitatieve aanvulling op de gemaakte keuzes. De data is makkelijk te downloaden waardoor het direct in een overzichtelijk bestand staat dat makkelijk te analyseren is.

Comparatief beoordelen werkt voor visieontwikkeling in het onderwijs

Het gebruik van comparatief beoordelen via Comproved heeft geholpen. Zowel bij het stellen van prioriteiten in de visie als bij het creëren van draagvlak voor de komende onderwijsvernieuwing. Voor mij als (student)onderzoeker gaf het veel bruikbare informatie die makkelijk op te halen en te analyseren is. Zowel ikzelf, het team als mijn opdrachtgever zijn tevreden over hoe comparatief beoordelen werkt en wat het oplevert. We zouden het in de toekomst zeker vaker gebruiken.

Wil jij ook aan de slag met comparatief beoordelen binnen jouw organisatie? Hier vind je meer info over onze comparing-tool.

Share this