Feedback actieplan

Feedback actieplan

Zelfs als studenten goede feedback ontvangen, zetten ze deze niet altijd in. Feedback belandt dan op het spreekwoordelijke feedbackkerkhof. Studenten begrijpen misschien de feedback niet, willen het niet inzetten of hebben geen overzicht meer. Het lijkt alsof al het werk dan voor niets is geweest, of er nou feedback is gegeven door peers of door docenten. Hoe ga je hiermee om? We vertellen over het actieplan in Comproved.

In Comproved bestaan al de functies waarin je studenten om feedback kunt laten vragen en feedback aan elkaar laat geven. Onderwijskundige literatuur over feedback laat zien dat feedback pas daadwerkelijk effectief is als het ook wordt ingezet om de prestatie op een taak verder te brengen. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat studenten dit zelf doen omdat dit niet altijd makkelijk is. Het kan zijn dat studenten de feedback eigenlijk nog niet begrijpen, of dat ze zelf niet actief de feedback organiseren. Het bepalen van de te nemen vervolgstap wordt dan ook lastig.

Als studenten hun feedback in Comproved ontvangen, krijgen ze deze feedback vaak van meerdere peers en/of docenten. Juist dan is het extra nuttig om ze te helpen al die feedback te organiseren en om te zetten in concrete vervolgstappen. We hebben een functionaliteit in de tool ingebouwd die deze hulp biedt: het feedback actieplan.

Feedback actieplan

Het actieplan werkt als volgt: bij het aanmaken van een (peer)assessment in Comproved had je altijd al verschillende keuzemogelijkheden. Daar zit nu een extra keuze bij met de vraag ‘Wil je studenten vragen om hun ontvangen feedback te verwerken?’ (zie ook de afbeelding). Door deze functionaliteit aan te zetten kunnen studenten een actieplan gaan maken als ze hun feedback hebben ontvangen. Als studenten in groepen werken, maken ze gezamenlijk een actieplan. De studenten zullen nooit elkaars actieplannen zien. Als docent kan je wel alle plannen inzien.

feedback actieplan

Actieplan in Comproved

In onderstaande afbeelding zie je hoe het actieplan eruit ziet in Comproved. In dit geval is feedback gegeven door sterke- en verbeterpunten te noemen. Je ziet alle punten aan de linkerkant van het scherm. 

Vervolgens kan een student aan de rechterkant zelf clusters maken. De student heeft in de afbeelding al een cluster ‘structuur’ gemaakt. De student sleept de feedback die van toepassing is op het thema ‘structuur’ naar het cluster toe. Vervolgens kan de student helemaal aan de rechterkant per thema concrete actiepunten schrijven voor implementatie in een volgend werk. 

Ook is er een cluster ‘oneens of onduidelijk’. Hier kan, zoals de naam al aangeeft, de feedback die nog niet duidelijk is, worden ondergebracht. Ook feedback waar een student het niet mee eens is, wordt hier geclusterd. Aanvullend vult de student helemaal aan de rechterkant de kolom ‘onderbouwing of vraag’ in. Hier wordt duidelijk waarom feedback eventueel niet wordt gebruikt, en/of welke vraag de student wil stellen om verheldering te krijgen op de feedback. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld tijdens een les aan medestudenten of aan de docent gesteld worden.

Wordt feedback gegeven aan de hand van vooropgestelde criteria? Dan krijgen studenten bij het openen van het actieplan een knop te zien waarin ze gevraagd wordt of ze de feedback meteen per thema (=vooropgestelde criteria) geordend in het plan willen zien. Klikken ze op ja, dan is alle feedback uit de linker kolom per criterium geclusterd. Studenten kunnen nog wel aanpassingen maken door te slepen, en kunnen ook nog steeds zelf een extra cluster aanmaken als ze dit willen. 

Ook niet onbelangrijk: rechts bovenin zie je het knopje ‘print’. Hier kan je het plan downloaden en opslaan, mocht je deze willen bewaren of toevoegen aan een portfolio. Natuurlijk heb je ook eenvoudig toegang tot de actieplannen in de tool zelf.

Tips voor implementatie

Zoals met alle functionaliteiten van Comproved is het belangrijk om na te denken over of en hoe deze functionaliteit in je eigen context past. Als je studenten een actieplan laat maken, denk dan bijvoorbeeld ook na over het uiteindelijke doel van het plan. Je wil dat hun vervolgwerk een betere kwaliteit krijgt. Hebben studenten dan ook een kans om de feedback in te zetten en een nieuwe versie van hun werk in te leveren? 

Een andere optie kan zijn dat dit plan onderdeel wordt van een portfolio dat gaat over de ontwikkeling van bredere competenties. Ook hier is het goed om studenten een idee te geven (of na te laten denken over) waar en wanneer ze de geformuleerde acties in kunnen zetten. 

We raden sterk aan het actieplan te bespreken met je studenten. Studenten kunnen bijvoorbeeld de vraag gaan stellen ‘(waarom) moet dit’? Een uitleg hierover kan nooit kwaad. Eerste ervaringen met het actieplan leren daarnaast dat studenten wat sturing kunnen gebruiken als ze hun actieplannen gaan maken. Bespreek in de les welke thema’s te onderscheiden zijn om de feedback op te sorteren. Welke thema’s zijn het belangrijkst en welke zijn minder belangrijk? Misschien wil je ze ook eerst de belangrijkste feedback laten sorteren. 

Het kan ook heel nuttig zijn om de actieplannen achteraf met studenten te bespreken, of een moment in de les te maken waarop de studenten hun vragen kunnen stellen bij de feedbackpunten die ze nog niet begrepen. Zo maak je het werken met het actieplan een onderdeel van je les en bied je de studenten een goede mogelijkheid om aan de slag te gaan met hun feedback. 

Wil je werken met het actieplan in Comproved? Neem contact met ons op!

Share this